AKTUELLA

Semla vattenkraftverk, Fagersta kommun, Västmanland

  Överbyggnad till nytt kraftverk I samarbete med Eon projekteras överbyggnad till nytt kraftverk. Kraftverket står på en stadig sockel av natursten som återanvänds från de äldre kraftverk ...

Påbyggnad kontorslokaler, Laholms Sparbank

Spännande möte mellan nya & äldre byggnader Nybyggnad kontor för administration, ca 300 kvm har placerats på befintliga banklokaler. Kopplingen till befintliga byggnader med passage över ”Laxatrappan” ger ...

LSS-boende, Laholm

Krav på tillgänglighet, energiförbrukning och ljudmiljö Nybyggnad bostäder, LSS- boende på totalentreprenad åt Bygg AB Lars Bengtsson & Son med Laholmshem AB som beställare. 6 lägenheter med ...

Radhus kvarteret Mörten, Laholm

Med utsikt mot Lagan Nybyggnad av radhus kvarteret mörten, Laholm. Uppdraget åt Ebbe Jonasson Byggkonsult har innefattade även planändring för fastigheten. Fyra radhus som alla har möjlighet till ...

Eon, vattenkraftverk i Knislinge

   Nybyggnad, vattenkraftverk Eon Nybyggnad av vattenkraftverk i Knislinge, Östra Göinge kommun på uppdrag av Eon. Kraftverket är placerat vid Helge å och centralt i Knislinge samhälle. Det nya ...

Askgravlund Veinge kyrka

Utblick över ett böljande landskap Platsen för askgravlunden ger en utblick över ett böljande landskap.Ett 4 meter högt kors är placerat i fonden.

Trädgårdstaden, Laholm

Radhusbebyggelse i enhetligt material Radhusbebyggelse med en sammanhållen, enhetlig material och färgskala. Bostadsdelens ytterväggar är utförda i betongelement. Garagedelen som kopplar samman radhusen är utförd med svart ...

Bostadshus Mellbystrand

   Bostad nära havet Entréfasad på bostadshus Mellbystrand 2012