Radhus kvarteret Mörten, Laholm

Med utsikt mot Lagan

Nybyggnad av radhus kvarteret mörten, Laholm.

Uppdraget åt Ebbe Jonasson Byggkonsult har innefattade även planändring för fastigheten.

Fyra radhus som alla har möjlighet till utblickar mot Lagan.