Trädgårdstaden, Laholm

Tradgardsstaden_Laholm_001

Radhusbebyggelse i enhetligt material

Radhusbebyggelse med en sammanhållen, enhetlig material och färgskala.

Bostadsdelens ytterväggar är utförda i betongelement. Garagedelen som kopplar samman radhusen är utförd med svart träpanel och svarta cementfiberskivor på taket.