LSS-boende, Laholm

Laholmshem_LSS

Krav på tillgänglighet, energiförbrukning och ljudmiljö

Nybyggnad bostäder, LSS- boende på totalentreprenad åt Bygg AB Lars Bengtsson & Son med Laholmshem AB som beställare.

6 lägenheter med gemensamhetslokaler och personaldel. Höga krav på tillgänglighet, energiförbrukning och ljudmiljö i byggnaden.