Påbyggnad kontorslokaler, Laholms Sparbank

Sparbanken_Laholm_003

LaholmsSparbank_002

Spännande möte mellan nya & äldre byggnader

Nybyggnad kontor för administration, ca 300 kvm har placerats på befintliga banklokaler.

Kopplingen till befintliga byggnader med passage över ”Laxatrappan” ger ett spännande möte mellan
det nya och äldre byggnader i kvarteret Laxen.

Sparbanken_Laholm_002Sparbanken_Laholm_004

 

Sparbanken_Laholm_006Sparbanken_Laholm_007