Det lilla kontoret med stor erfarenhet. Kreativa lösningar, projektering, kontrollansvar (KA), besiktningar m. m.