Pilagård, Kvibille

Pilagård

Passivhus

Nybyggnad 25 marklägenheter på uppdrag av Derome Förvaltning.

Husen är konstruerade/byggda som passivhus, med en energiförbrukning för uppvärmning och
tappvarmvatten på högts 15 kWh/kvm och år.

Välisolerade byggnader med solfångare för varmvattenproduktion.

Byggnadernas färgsättning och utformning är anpassade till platsen med en lantlig omgivning.