Kvarteret Hästen

haus

Ett helt nytt kvarter…

Efter brand i f d Henrikssons butik uppfördes på uppdrag av Länsförsäkringar ett nytt kontor i 2 plan.

Magasinsbyggnader från 1800- talet på gården och utmed Trädgårdgatan byggdes om till bostäder.

Den gula byggnaden från slutet av 1700- talet, Hausknechtska huset renoverades och blev Laholms första byggnadsminne.

 

  

Vy från Trädgårdsgatan – efter brand, under byggtiden samt illustration.

 

  

Illustration gården                                                                Färdigt resultat