Frälsningsarmén i Halmstad

   

Om- och tillbyggnad

Om- och tillbyggnad Frälsningsarmén, kv Krusbäret, Halmstad

Tillbyggnad med ny samlingslokal och kök samt ny huvudentré. Ombyggnad av befintliga lokaler.

Tillbyggnad med nytt uttryck anpassat till befintlig tegelbyggnad.

fralsis_int