Tjärby kyrka

Tillgänglighetsanpassning, Tjärby kyrka

Befintlig trappa har flyttats ut och kompletterats med en ramp.
Rampen är utförd i Halländsk granit, samma material som en gång användes till trappan.