VILLA

LSS-boende, Laholm

Krav på tillgänglighet, energiförbrukning och ljudmiljö Nybyggnad bostäder, LSS- boende på totalentreprenad åt Bygg AB Lars Bengtsson & Son med Laholmshem AB som beställare. 6 lägenheter med ...

Radhus kvarteret Mörten, Laholm

Med utsikt mot Lagan Nybyggnad av radhus kvarteret mörten, Laholm. Uppdraget åt Ebbe Jonasson Byggkonsult har innefattade även planändring för fastigheten. Fyra radhus som alla har möjlighet till ...

Trädgårdstaden, Laholm

Radhusbebyggelse i enhetligt material Radhusbebyggelse med en sammanhållen, enhetlig material och färgskala. Bostadsdelens ytterväggar är utförda i betongelement. Garagedelen som kopplar samman radhusen är utförd med svart ...

Pilagård, Kvibille

Passivhus Nybyggnad 25 marklägenheter på uppdrag av Derome Förvaltning. Husen är konstruerade/byggda som passivhus, med en energiförbrukning för uppvärmning och tappvarmvatten på högts 15 kWh/kvm och år. Välisolerade ...

Bostadshus Mellbystrand

   Bostad nära havet Entréfasad på bostadshus Mellbystrand 2012