KYRKA/KULTUR

Askgravlund Veinge kyrka

Utblick över ett böljande landskap Platsen för askgravlunden ger en utblick över ett böljande landskap.Ett 4 meter högt kors är placerat i fonden.

Tjärby kyrka

Tillgänglighetsanpassning, Tjärby kyrka Befintlig trappa har flyttats ut och kompletterats med en ramp.Rampen är utförd i Halländsk granit, samma material som en gång användes till trappan.  

Frälsningsarmén i Halmstad

    Om- och tillbyggnad Om- och tillbyggnad Frälsningsarmén, kv Krusbäret, Halmstad Tillbyggnad med ny samlingslokal och kök samt ny huvudentré. Ombyggnad av befintliga lokaler. Tillbyggnad med nytt uttryck ...