DETALJPLANER

Kvarteret Hästen

Ett helt nytt kvarter... Efter brand i f d Henrikssons butik uppfördes på uppdrag av Länsförsäkringar ett nytt kontor i 2 plan. Magasinsbyggnader från 1800- talet på gården ...